Nutikuu ühe minuti video 2019-2

Kas internetis on sellist keskkonda, kus on kvaliteetsed ülesanded ja kus õpetaja näeb õpilaste lahendatud ülesannete vastuseid?

Üks selline keskkond on EIS, milles on lisaks eksamitele ja tasemetöödele ka INNOVE eestvedamisel loodud e-ülesannete kogud koos diagnostiliste testidega.

 

E-kogud keskkonnas EIS: https://eis.ekk.edu.ee/eis/tookogumikud

Rohkem infot e-kogude kohta INNOVE veebilehel: https://www.innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/digioppevara/e-kogud/