Nutikuu ühe minuti video 2019-4

Millest alustada digipädevuste kujundamisel erinevates õppeainetes? Järgnevas videoklipis on üks võimalik vastus sellele küsimusele.

Rohkem infot digipädevustest leiab juhendmaterjalist “Digipädevus õppekavades” https://www.hm.ee/sites/default/files/digipadevusoppekavades_2016veebi.pdf