OzoBlockly

Ozobot roboti tegevusi saab programmeerida veebipõhises keskkonnas OzoBlockly

  1. Lohista käsklused tööalale õigesse järjekorda – loo oma programm
  2. Kalibreeri robot ekraanil selleks ettenähtud valgel alal
  3. Lae programm selleks ettenähtud valgel alal robotisse (lülita robot sisse ja vajuta ekraanil nuppu Load)
  4. Käivita programm roboti Power nupu topeltklõpsuga

Link:  http://ozoblockly.com/