Pildid pildipangast Pixabay

Vahel on vaja leida pilte, mida kasutada kooli kodulehe uudise juures, jõulutervituses või mõnes õppematerjalis, mida on kavas avalikult jagada. Kust leida sobiv pilt? Üks võimalus on ise pildistada või joonistada. Teine võimalus on kasutada teiste autorite tehtud pilte, aga siis tuleb seadusi tunda.

Pilte saab otsida näiteks Google pildiotsinguga. Pildiotsingu lehel on võimalik valida, milliste litsentsidega pilte otsida. Iga pildi juures tuleb lähemalt uurida, kas ja kuidas selle litsentsiga pilti kasutada võib. On litsentse, mis lubavad pilte kasutada, aga tuleb autorile viidata, on litsentse, mis ei luba piltidel muudatusi teha, on litsentse, mis lubavad pilte muuta ning muudetud töö jagamisel tuleb kasutada sama litsentsi, mis oli esialgsel pildil jne. Enne veebist leitud piltide kasutamist on mõistlik tutvuda Creative Commons litsentside tingimustega. Kui pildi juurde ei ole märgitud ühtegi litsentsi, siis tuleb lähtuda eeldusest, et see pilt ei ole mõeldud taaskasutuseks ja seda ei tohi ilma autorilt luba saamata kasutada.

Hea võimalus avaikult kasutamiseks sobiva pildi leidmiseks on kasutada tasutada pildipanga pilte. Kui ei ole soovi pildi eest maksta, siis on mõistlik otsida pilte tasuta pildipangast. Üks päris hea tasuta pildipank, mille pilte võib kasutada kooli kodulehe uudistes, esitlustes või teistes avaldamiseks mõeldud õppematerjalides (näiteks veebipõhised viktoriinid), on Pixabay. Selle pildipanga pilte võib tasuta taaskasutada ja neid pilte võib ka töödelda. Autorile ja pildi allikale viitamine ei ole nõutud, kuid see on lubatud. Autorile viitamist peetakse akadeemilistes töödes heaks tooniks. Kui lisada pildipangast leitud pilt oma tööle, on heaks tooniks lisada pildi juurde viide pildi allikale, näiteks Foto: Pixabay. Täpsemad keskkonna litsentsitingimused on aadressil pixabay.com/service/license

Kuidas leida tasuta pilte Pixabay pildipangast? Lühike selgitus on järgmises ühe minuti videos.

Video 1. Kuidas leida tasuta pilt Pixabay pildipangast? (A. Tiits 2022. 1 minuti videojuhend)

Vaba pildipanga pildi kasutamisel tuleb arvestada sellega, et sama pilti võivad ka paljud teised kasutada. Kui soovid, et sinu töös oleks eriline pilt, mida mujal ei ole, siis on mõistlik pilt ise teha.

Anne Tiits 2022