Tux, of Math Command

Kosmoseteemaline mäng arvutusvilumuse treenimiseks.

Mäng tuleb arvutisse paigaldada.

Link: http://tux4kids.alioth.debian.org/tuxmath/index.php