Väike mateäss

Liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine. Peastarvutamine aja peale.

Autor: Andrias Heinlaid

Link: http://www.miksike.ee/docs/kordan/matemaatika/matass.htm