Vajalikud veebikeskkonnad

Siin on valik ülesandeid, mis aitavad tuttavaks saada veebikeskkondadega, mis sobivad info vahetamiseks ja õppimiseks nii tavalistes kui ka distantsõppe tingimustes.

Tallinna 32. Keskkooli koduleht

Ülesandeid

 1. Tutvu kooli kodulehega aadressil www.32kk.edu.ee/
 2. Mida kasulikku sa sealt enda jaoks leiad?
 3. Vasta viktoriini küsimustele
 4. Saada õpetajale e-kiri selle kohta, kuidas sul õnnestus kooli kodulehe viktoriini täitmine.
  1. Mitu punkti said?
  2. Mis oli lihtne?
  3. Milliste vastuste leidmisega tuli vaeva näha?
  4. Milline oli parim küsimus?
  5. Mida küsiksid ise kooli kodulehe kohta?
 5. Koosta ise sobivas keskkonnas viktoriin kooli kodulehe sisu kohta. Näita oma viktoriini ka õpetajale.

eKool

Kõigepealt tutvume õpihalduse keskkonnaga www.ekool.ee, mille kaudu õpetajad jagavad kodutöid, õppematerjale või linke õppematerjalidele. E-kooli kaudu saavad õpilased ka tagasisidet tehtule. E-kooli põhjalikud kasutusjuhendid leiab veebist: https://wiki.ekool.eu/index.php?title=Opilane

Ülesanne 1

Eesmärk: õppida e-koolist kodutööd leidma ja õpetaja lisatud faili avama.
Tunni ettevalmistus: õpetaja lisab e-kooli kodutöö faili.

Tööjuhend õpilasele

 1. Ava www.ekool.ee ja sisene e-kooli oma kasutajanimega.
 2. Leia tänane multimeedia kodutöö.
 3. Klõpsa kodutööl, et avaneks kodutöö sisu. Loe sisu läbi.
 4. Ava õpetaja lisatud fail ja salvesta see oma arvutis sobivasse kohta.
 5. Täida failis olevad ülesanded.
 6. Salvesta töö.
 7. Laadi täidetud ülesandega fail e-kooli õige kodutöö juurde.

Kuidas lisada kodutöö fail e-kooli?

Ülesanne 2

Eesmärk: õpilane oskab teha nutiseadmega pildifaili ja laadida selle e-kooli.
Tunni ettevalmistus: õpetaja lisab e-kooli ülesande, kus õpilasel tuleb pildistada mingit objekti ja laadida saadud pilt e-kooli.

Tööjuhend õpilasele

 1. Ava www.ekool.ee
 2. Leia tänane ülesanne.
 3. Klõpsa ülesandel ja loe, mida tuleb teha
 4. Täida ülesanne. Pildista nutiseadmega, mida vaja.
 5. Mõtle, mida tuleb teha selleks, et pilt e-kooli ülesande juurde saaks.
 6. Nimeta pildifail enne õpetajale esitamist ümber. Vajadusel muuda pildifaili suurust või eemalda pildilt liigsed servad.
 7. Laadi pilt e-kooli ülesande juurde.

Ülesanne 3

Eesmärk: õppida e-koolist kodutööd leidma ja tehtud kodutöid märkima. Ülesannet saab teha, kui mõni nädal on juba koolis käidud ja e-koolis on juba kodutöid, mida vaadata.

 1. Ava www.ekool.ee
 2. Vaata selle nädala kodutöid. Märgi eelmises ülesandes tehtud kodutöö e-koolis tehtuks.
 3. Vaata eelmise nädala kodutöid. Märgi ka seal tehtuks kodutööd, mis sul juba tehtud on.
 4. Kas järgmiseks nädalaks on mõnes aines kodutöid antud?
 5. Vaata, kas mõnes aines on ka nädalast kaugemale kodutöid või ülesandeid jagatud.
 6. Leia ülesanded, mis on antud eesti keeles. Millised ülesanded on tegemata ja millised on juba tehtud?
 7. Leia ülesanded, mis on antud matemaatikas. Millised ülesanded on tegemata ja millised on juba tehtud?
 8. Uuri lähemalt ka teiste õppeainete kodutöid ja üleandeid.

Ülesanne 4

Eesmärk: õpilased õpivad hinnetelehte vaatama ja oskavad leida infot hinde kohta (kommentaar, lisatud kuupäev, kuidas leida selle kuupäeva ülesande, kodutöö või tunnikirjeldus). Ülesannet saab teha siis, kui õpilastel on e-koolis juba hindeid.

 1. Ava www.ekool.ee
 2. Vali ülevalt menüüst “Hinded”
 3. Klõpsa hindel ja uuri, missugune info hinde kohta avaneb.
 4. Leia selle kuupäeva ülesande või kodutöö kirjeldus, millal hinde said.
 5. Leia selle kuupäeva tunnikirjeldus, millal hinde said.

Opiq

Paljud õppematerjalid asuvad keskkonnas Opiq.ee. Sageli on erinevate ainete kodutöös link õppematerjalile just selles keskkonnas.

Ülesanne 1

 1. Leia Opiq.ee keskkonnast juhend õpilasele.
 2. Uuri seda juhendit koos kaaslasega.
 3. Räägi, mida uut sellest juhendist teada said.