6. klassi esimene trimester

Sissejuhatus

Õpime tundma distantsõppeks vajalikke veebikeskkondi.

Failihaldus

Ülesanne 1
Multimeedia tundides õpime kasutama arvutit. 6. klassis me loome erinevaid tekste, pilte, animatsioone, videoklippe ja lisame neile helisid. Saame teada, kuidas salvestada erinevaid meediafaile veebis kasutamiseks, e-kirjaga saatmiseks või hoopis paberile printimiseks. Tutvume tarkustega, mida on vaja blogi pidamiseks. Kõik tekstid, pildid, animatsioonid, videoklipid ja helid salvestame arvutis erinevatesse failidesse. Selleks, et failid hiljem kergesti üles leida, paigutame failid erinevatesse kaustadesse. Iga õpilane loob täna oma kausta, kuhu ta hakkab edaspidi oma töid salvestama.

Loo kooli arvutis oma klassi kausta oma nimega kaust.
Kui aega jääb, tee oma kausta kaks alamkausta, mille nimedeks pane “Tekstid” ja “Pildid”. Sulle on abiks järgmised videoklipid:

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilane logib sisse kooli arvutisse.
+ Õpilane leiab oma klassi kausta.
+ Õpilane loob klassi kausta uue kausta.
+ Õpilane on pannud oma kausta nimeks oma nime.
+ Õpilane on loonud oma kausta kaks alamkausta: “Tekstid” ja “Pildid”.

Ülesanne 2
Salvesta kooli arvutisse pakitud failid failid-jagamiseks.zip
Paki failid lahti ja
kopeeri need sobivatesse kaustadesse: tekstid, pildid, helid ja videod.
– enne failide jaotamist tee oma kausta puuduvad alamkaustad: “Audio” ja “Video” (vajadusel ka “Tekstid” ja “Pildid”).
Lõpuks kustuta oma kaustast zip-fail.

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilase kaustas on 4 alamkausta: “Tekstid”, “Pildid”, “Audio” ja “Video”.
+ Õpilane on salvestanud oma kausta veebilehelt õige zip-faili.
+ Õpilane on zip-faili lahti pakkinud.
+ Õpilane on failid sobivatesse kaustadesse kopeerinud.
+ Õpilane on zip-faili kustutanud.

E-kirjad ja blogipostitused

Ülesanne 3
Saada õpetajale e-kiri. Kirjuta, mida sa tead e-kirja saatmisest ja vormista viisakas e-kiri.
Enne kirja saatmist uuri, kuidas viisakat kirja saata: https://www.sekretar.ee/blogid/2016/03/21/keelenou-kuidas-e-kirja-korrektselt-alustada-ja-lopetada

E-kirja saatmise meelespea

 • Pane kirjale sisuga seotud pealkiri (subject)
  Teema rida ei ole viisakas tühjaks jätta
 • Kirjuta e-kirja vaid nii palju teksti, et kõik oluline saaks öeldud.
 • Jaga kirja tekst lõikudeks. Lõikude vahele jäta tühjad read.
 • Kui vastad e-kirjale, jäta eelmisest kirjast alles vajalik sisu.
 • E-kirjale vastatakse ööpäeva jooksul
 • Kustuta postkastist mittevajalikud kirjad.
 • Saada e-kiri ainult siis, kui see on vajalik.

Kui õpetaja su kirjale vastab, saada talle vastus ja lisa kirjale fail, mis on nimetatud õpetaja kirjas.

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilase saadetud kiri on õpetajale kohale jõudnud.
+ Õpilase saadetud kiri on vormistatud vastavalt näidisele.
+ Õpilane on vastanud õpetaja e-kirjale.
+ Õpilane on vormistanud vastuse vastavalt näidisele. 
+ Õpilane on lisanud õpetajale saadetud kirjale õige faili.

Ülesanne 4
Uurime, mis on blogi ehk ajaveeb.
– Tutvume näidetega erinevate ettevõtmiste blogidest.
– Koostame esimesed blogipostitused 6. klasside liikumisprojekti blogisse.
– Arutame läbi, kuidas blogi edaspidi täiendada.

Tutvu kahe erineva ettevõtmise blogiga:

Mõtle järgmistele küsimustele. Seejärel vestelge klassis ja leidke ühiselt neile küsimustele vastused.

 • Miks neid blogisid peetakse?
 • Mis sulle nende blogide juures meeldib?
 • Kas oskad tuua näite mõnest blogist, mis sulle meeldib? Selgita, miks see blogi sulle meeldib.
 • Milline peaks olema 6. klasside liikumisprojekti blogi?
 • Millest liikumisprojekti blogis kirjutada?

Iseseisev töö – vali üks variant:
– kirjuta esimene blogipostitus või
– tee liikumisblogi jaoks esimesed pildid või
– kirjelda, missugune peaks liikumisprojekti blogi olema.
Saada tehtud töö multimeedia õpetajale.

Referaadi vormistamine ja esitlemine

Ülesanne 5
Vali referaadi teema. Tutvu referaadi vormistamise juhendiga ja loo referaat. Tutvusta referaati grupikaaslastele. Vajadusel tee referaadis täiendusi ja parandusi. Saada referaat e-kirjaga multimeedia õpetajale hindamiseks.

Referaadi koostamise etapid:

 1. Teema valimine
 2. Kirjandusega tutvumine
 3. Referaadi koostamine
 4. Esitluse ettevalmistamine
 5. Esitlemine klassile

SISU
Jumal vabalt valitud vanaaja regioonist:
– Vana-Egiptus
– Mesopotaamia
– Vana-Kreeka

MIDA UURIDA
– Jumala sünnilugu, vanemad, õed-vennad, tema elukäik
– Sümbolid ja tähendused või miks/legendid
– Vägi- ka/või imeteod
– Illustratiivne materjal

ESITLEMISEL PÖÖRA TÄHELEPANU
– Kirjas oluline (mitte liiga palju teksti)
– Kiri peaks olema piisavalt suur
– Oskad oma peast rääkida, märkmete kasutamine ei häiri esitlemist

MATERJAL
– Kasutatud kirjanduse loetelus on vähemalt 3 allikat (vähemalt 1 raamat)
– Kasutatud kirjandus tuuakse välja eraldi slaidi/postri allääres

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilane on saatnud referaadi multimeedia õpetajale hindamiseks.
+ Referaadi tiitelleht on vormistatud vastavalt juhendile.
+ Referaadi sissejuhatus ja kokkuvõte vastavad juhendile.
+ Referaadi põhiosa vastab juhendile. Sh kõik kasutatud allikad on viidatud.
+ Viited ja kasutatud allikate loetelu vastavad juhendile.

Õpitulemused

Õpilane oskab …

 • leida arvutist vajalikud kaustad ja failid;
 • luua vajadusel arvutisse kausta ja nimetada see sobivalt;
 • aru saada, mis tüüpi failiga on tegemist (tekstidokument, pildifail, audiofail, videofail);
 • faile arvutisse ettenähtud kohta salvestada;
 • e-kirja saata;
 • e-kirjaga faili saata;
 • vormistada referaati vastavalt juhendile.

Hindamine

Hindamisel kasutatakse mitteeristavat arvestuslikku kujundavat hindamist. Kui õpilane on ülesande sooritanud, märgitakse e-kooli hinne “A” koos selgitusega, millised õpitulemused on õpilane omandanud. Kui õpitulemused ei ole omandatud, märgitakse e-kooli “MA” koos selgitusega, mida peab õpilane tegema, et ülesande eest hindeks “A” saada.