=COUNTA loendab tabelis tekste

Arvutustabelis saab arvutada. Arvutustabelis on võimalik lisaks arvutamisele lasta tabeli veergu sisestatud tekste loendada. Selleks tuleb sisestada funktsioon ja märkida lahtrid, millest arvuti tekste loendada. Joonisel 1 on värvilise taustaga reas kasutatud tekstide loendamise funktsiooni =COUNTA().

Joonis 1. Lahtris B7 on funktsioon COUNTA. Funktsiooni teksti näeb tabeli kohal valemiribal.

Kuidas funktsioonid tabeli lahtritesse lisada?

  1. Tee aktiivseks lahter, kuhu soovid funktsiooni sisestada (näiteks tee hiireklõps lahtris).
  2. Sisesta võrdusmärk ja kohe selle järele funktsiooni nimi ning esimene sulg
    =COUNTA(
  3. Märgi hiirega lahtrite vahemik, millest valem peab sisestatud tekste otsima.
  4. Sisesta lõpetav sulg.
  5. Vajuta klaviatuurilt ENTER.

Funktsiooni võib sisestada igasse lahtrisse eraldi. Kui ühte lahtrisse on funktsioon sisestatud ja sisestus Enter klahviga kinnitatud, saab funktsiooni lahtri alumises paremas nurgas olevast täpist lohistades kopeerida teistesse sama rea lahtritesse. Funktsiooni sisestamine ja selle kopeerimine teistesse sama rea lahtritesse on näha järgmises ekraanivideos.

Video 1. Ekraanivideo funktsiooni sisestamisest ja kopeerimisest (30 sekundit, ilma helita)

Laseme tabelitel kokkuvõtteid teha!

Edu soovides

Anne Tiits 2023