Lihtsad valemid arvutustabelis

Arvutustabel arvutab, kui sisestada lahtritesse andmed ja valemid nende andmetega arvutamiseks. Valemi sisestamist alustatakse võrdusmärgiga. Vaatame siin ühte näidet, kus arvutustabelil lastakse arvutada ekskursiooni maksumus õpilaste jaoks (joonis 1). Sageli esitatakse hinnapakkumuses hind käibemaksuta ning käibemaks tuleb ise juurde arvutada. Tabelil saab lasta vajalikud arvutused teha ning soovi korral saab ka andmeid sorteerida ja kujundada.

Joonis 1. Klassiekskursiooni maksumuse arvutamine erinevate hinnapakkumuste põhjal

Tabel on koostatud järgmise juhendi järgi.

  1. Sisesta veergu A bussifirmade nimed.
  2. Sisesta veergu B bussifirmade pakkumiste hind ilma käibemaksuta.
  3. Sisesta käibemaksu veerg C ja valem käibemaksu arvutamiseks. Valem algab võrdusmärgiga. =B2*20%
  4. Sisesta valem, mis liidab bussisõidu hinna ja käibemaksu kokku. =B2+C2
  5. Sisesta veergu E klassi õpilaste arv. Õpilaste arvu on lihtne lahtri alumises paremas nurgas topeltklõpsuga tabeli lõpuni kopeerida.
  6. Sisesta valem, mis arvutab sõidu maksumuse ühe õpilase kohta =D2/E2 ja kopeeri see hiire topeltklõpsuga lahtri alumises paremas nurgas tabeli lõpuni.
  7. Sisesta veergu G esimese muuseumi pileti hind (sisesta kahte esimesse lahtrisse, märgista ja kopeeri topeltklõpsuga tabeli lõpuni).
  8. Sisesta H veergu teise muuseumi pileti hind õpilasele (sisesta kahte esimesse lahtrisse, märgista ja kopeeri topeltklõpsuga tabeli lõpuni).
  9. Sisesta veergu I valem, mis arvutab kokku ekskursiooni maksumuse õpilase jaoks =F2+H2+G2
  10. Märgista tabel ja sorteeri andmed parempoolse veeru andmete järgi kasvavas järjekorras: Andmed – Sordi vahemikku – Täiustatud vahemikusortimise valikud – (märgi) Andmetel on päiserida – Sortimisalus (vali rippmenüüst): Õpilasele hind kokku.

Tabeli täitmisel on hea kasutada klaviatuurilt TAB ja Enter klahve. TAB klahv sobib hästi vasakult paremale liikumiseks ja ENTER sobib hästi allapoole järgmisse ritta liikumiseks.

Kirjeldatud tabeli loomist saab vaadata järgmisest ekraanivideost (video 1). Ekraanivideo on ilma hääleta ja selle pikkus on 4 minutit.

Video 1. Google’i tabelis arvutamiseks lihtsate valemite kasutamine ja tulemuste järjestamine (4 min)

Video lõpus on näha ka tabeli kujundamist lihtsate kujundusvõtetega: lahtrite servade laiuse muutmine, lahtrite piirjoonte lisamine ja märgistatud lahtritele taustavärvi lisamine.

Edu arvutustabelite kasutamisel!
Anne Tiits 2023