Ozobot User Lessons

Ozobot robotile ingliskeelsed tunnikavad koos prinditavate töölehtedega

Valmis ingliskeelsed tunnikavad koos prinditavate töölehtedega.

Link: http://portal.ozobot.com/lessons