Kiusamisest vabaks! - jaanuar

Rahvusvaheline aitäh-päev 11. jaanuaril

“Kiusamisest vabaks” programmi jaanuarikuu tunnikavad. Materjalidest leiab häid ideesid, mida tunnis läbi viia. Rahvusvaheline aitäh-päev (11. jaanuar)

Link: https://kiusamisestvabaks.ee/content/editor/files/Rahvusvaheline%20ait%C3%A4h-p%C3%A4ev.%20EST(1).pdf