Kiusamisest vabaks! -veebruar

Ülemaailmne turvalise interneti päev 11. veebruaril

“Kiusamisest vabaks” programmi veebruarikuu tunnikava, mis on pühendatud ülemaailmsele turvalise interneti päevale, mida tähistatakse maailmas 11. veebruaril.

Tunnikava: https://kiusamisestvabaks.ee/content/editor/files/%C3%9Clemaailmne%20turvalise%20interneti%20p%C3%A4ev.%20EST.pdf