4. klassi esimene trimester

Sissejuhatus

Õpime tundma distantsõppeks vajalikke veebikeskkondi.

Failihaldus

Ülesanne 1
Multimeedia tundides õpime kasutama arvutit. 4. klassis me teeme erinevaid esitlusi, loome erinevaid tekste, pilte, animatsioone ja lisame animatsioonidele helisid. Tekstid, pildid, animatsioonid, videoklipid ja helid salvestame arvutis erinevatesse failidesse. Selleks, et failid hiljem kergesti üles leida, paigutame failid erinevatesse kaustadesse. Iga õpilane loob täna oma kausta, kuhu ta hakkab edaspidi oma töid salvestama.

Loo kooli arvutis oma klassi kausta oma nimega kaust.
Kui aega jääb, tee oma kausta kaks alamkausta, mille nimedeks pane “Tekstid” ja “Pildid”. Sulle on abiks järgmised videoklipid:

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilane logib sisse kooli arvutisse.
+ Õpilane leiab oma klassi kausta.
+ Õpilane loob klassi kausta uue kausta.
+ Õpilane on pannud oma kausta nimeks oma nime.
+ Õpilane on loonud oma kausta kaks alamkausta: “Tekstid” ja “Pildid”.

Ülesanne 2
Salvesta kooli arvutisse pakitud failid failid-jagamiseks.zip
Paki failid lahti ja
kopeeri need sobivatesse kaustadesse: tekstid, pildid, helid ja videod.
– enne failide jaotamist tee oma kausta puuduvad alamkaustad: “Audio” ja “Video” (vajadusel ka “Tekstid” ja “Pildid”).
Lõpuks kustuta oma kaustast zip-fail.

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilase kaustas on 4 alamkausta: “Tekstid”, “Pildid”, “Audio” ja “Video”.
+ Õpilane on salvestanud oma kausta veebilehelt õige zip-faili.
+ Õpilane on zip-faili lahti pakkinud.
+ Õpilane on failid sobivatesse kaustadesse kopeerinud.
+ Õpilane on zip-faili kustutanud.

E-kirjade saatmine

Ülesanne 3
Saada õpetajale e-kiri. Kirjuta, mida sa tead e-kirja saatmisest ja vormista viisakas e-kiri.
Enne kirja saatmist uuri, kuidas viisakat kirja saata: https://www.sekretar.ee/blogid/2016/03/21/keelenou-kuidas-e-kirja-korrektselt-alustada-ja-lopetada

E-kirja saatmise meelespea:

 • Pane kirjale sisuga seotud pealkiri (subject)
  Teema rida ei ole viisakas tühjaks jätta
 • Kirjuta e-kirja vaid nii palju teksti, et kõik oluline saaks öeldud.
 • Jaga kirja tekst lõikudeks. Lõikude vahele jäta tühjad read.
 • Kui vastad e-kirjale, jäta eelmisest kirjast alles vajalik sisu.
 • E-kirjale vastatakse ööpäeva jooksul
 • Kustuta postkastist mittevajalikud kirjad.
 • Saada e-kiri ainult siis, kui see on vajalik.

Kui õpetaja su kirjale vastab, saada talle vastus ja lisa kirjale fail, mis on nimetatud õpetaja kirjas.

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilase saadetud kiri on õpetajale kohale jõudnud.
+ Õpilase saadetud kiri on vormistatud vastavalt näidisele.
+ Õpilane on vastanud õpetaja e-kirjale.
+ Õpilane on vormistanud vastuse vastavalt näidisele.
+ Õpilane on lisanud õpetajale saadetud kirjale õige faili.

Esitlus arvutite lisaseadmetest

Ülesanne 4
Salvesta alustatud esitlus Arvutid ja nende lisaseadmed oma nimega kausta. Töölehe salvestamist saab vaadata videoklipis Töölehe salvestamise näide.
Täienda esitlust.
Esitluse täiendamisel on abiks järgmised videoklipid:

Ülesanne 5
Õpilased jagatakse paaridesse.
Tutvusta klassikaaslasele oma esitlust arvutitest ja lisaseadmetest. Sulle on abiks videoklipp esitlusvaate kasutamisest (MS PowerPoint).
Kuula ja vaata paarilise esitlust.
Arutlege koos, mis on esitlustest hästi ja mida saaks paremaks teha.
Täienda oma esitlust.
Pärast esitluste täiendamist vahetage paarilisi ja tutvustage esitlust uuele kaaslasele.
Arutlege taas, mis on esitlustes hästi ja mida saaks paremaks teha.
Täienda oma esitlust.
Kui aega jääb, võib esitlust veel teistelegi klassikaaslastele tutvustada ja seda seejärel paremaks teha.
Lõpuks esita töö õpetajale hindamiseks. Selleks saada esitluse fail õpetajale e-postiga.

Ülesanded 4 ja 5 on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Esimesele slaidile on lisatud õpilase nimi ja klass.
+ Slaididele on lisatud sobivad pealkirjad.
+ Slaididele on lisatud sobivad tekstid.
+ Õpilane tutvustas esitlust klassikaaslasele.
+ Õpilane saatis esitluse faili õpetajale.

Turvalisus ja head kombed interneti kasutamisel

Ülesanne 6
Ava veebileht http://laps.targaltinternetis.ee/testid/
Tee läbi testid, mis leiad sellelt lehelt.
Vestelge klassis testide sisust ja tulemustest.

Ülesanne 7
Salvesta arvutis oma kausta alustatud esitlus Internet.
Vaadake klassis poolik esitlus läbi ja vestelge sellest, kuidas võiks esitlust täiendada.
Iseseisev töö. Igaüks täiendab oma esitlust.

Ülesanne 8
Õpilased jagatakse paarideks.
Igaüks esitleb paarilisele oma esitlust.
Koos arutatakse läbi, mis on esitluses hästi ja mida võiks paremaks teha.
Õpilased täiendavad oma esitlusi.
Õpilased jagatakse umbes 4-liikmelisteks gruppideks.
Igaüks esitleb grupikaaslastele oma esitlust.
Ühiselt arutatakse läbi, mis on esitlustes hästi õnnestunud, mis teeb esitlused huvitavaks.
Igaüks täiendab ja muudab soovi korral oma esitlust ja esitab selle õpetajale hindamiseks.

Ülesanded 7 ja 8 on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilane on saatnud esitluse faili õpetajale hindamiseks.
+ Esitluse esimesele slaidile on lisatud õpilase nimi ja klass.
+ Esitlusse on lisatud sobivaid tekste.
+ Esitlusse on lisatud sobivaid pilte.
+ Esitluse viimasel slaidil on tehtud teemast asjalik kokkuvõte.

Arvuti ja tervis

Ülesanne 9
Salvesta arvutis oma kausta alustatud esitlus esitluse põhi teemal arvuti ja tervis.
Lisa esitlusele sisu. Otsi infot internetist.
Sisu leidmisel on abiks fail Harjutusi arvuti kasutajale.
Lisa esitlusele mõned animatsioonid. Animatsioonide tegemist tutvustavad järgmised videoklipid:
õppevideo slaidile lihtsa kujundi lisamisest ja animeerimisest,
õppevideo slaididel olevate objektide animeerimisest..

Ülesanne 10
Õpilased jagatakse paarideks.
Igaüks esitleb paarilisele oma esitlust.
Koos arutatakse läbi, mis on esitluses hästi ja mida võiks paremaks teha.
Õpilased täiendavad oma esitlusi.
Õpilased jagatakse umbes 4-liikmelisteks gruppideks.
Igaüks esitleb grupikaaslastele oma esitlust.
Ühiselt arutatakse läbi, mis on esitlustes hästi õnnestunud, mis teeb esitlused huvitavaks.
Igaüks täiendab soovi korral oma esitlust ja saadab esitluse õpetajale hindamiseks.

Ülesanded 9 ja 10 on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilane on saatnud esitluse õpetajale hindamiseks.
+ Õpilane on lisanud slaididele sobivaid tekste.
+ Õpilane on lisanud slaididele sobivaid pilte.
+ Õpilane on lisanud slaididele slaidivahetusefektid.
+ Õpilane on lisanud esitluse märkmete alale teksti, mida ta räägiks erinevate slaidide juures või salvestanud slaididele oma kõne.

Õpitulemused

Õpilane oskab …

 1. kasutada klassi arvutit vastavalt arvutiklassi reeglitele;
 2. leida arvutist vajalik kaust, luua ise uut kausta ja uusi faile ning neid kasutada, ta oskab anda failidele ja kaustadele sobivad nimed;
 3. saata e-kirja;
 4. muuta ja täiendada esitlusi tarkvaraga MS PowerPoint;
 5. lisada esitluse slaididele tekste ja pilte;
 6. vajadusel muuta slaidipaigutusi;
 7. kasutada erinevaid esitlusterkvara vaateid;
 8. lisada esitlusele slaidivahetusefekte;
 9. arvestada turvalisuse nõuetega interneti kasutamisel;
 10. arvestada tervisekaitse nõuetega arvuti kasutamisel.

Hindamine

Hindamisel kasutatakse mitteeristavat arvestuslikku kujundavat hindamist. Kui õpilane on ülesande sooritanud, märgitakse e-kooli hinne “A” koos selgitusega, millised õpitulemused on õpilane omandanud. Kui õpitulemused ei ole omandatud, märgitakse e-kooli “MA” koos selgitusega, mida peab õpilane tegema, et ülesande eest hindeks “A” saada.