Aineõpetaja digikogumik

HITSA Digivõtme koolitusprogrammi koolitajate loodud kogumik e-õppe läbiviimiseks sobivatest digivahenditest. Ülesanded on grupeeritud õppeainete kaupa. Eraldi on välja toodud aineülesed digivahendid.

Link: https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/aineopetaja-digikogumik