Digi ainetundides 2021/2022

Tallinna 32. Keskkooli õpetajate koostöös on loomisel digiõppe tegevuskava. Ülevaatlik skeem digiõppe tegeuvskavast koos õppetöös kasutatava tarkvaraga on toodud joonisel 1. Käesoleval õppeaastal on üheks oluliseks eesmärgiks digitehnoloogia võimaluste kasutamine õpioskuste kujundamiseks.

Joonis 1. Tallinna 32. Keskkooli digiõppe tegevuskava skeem

Õpilased saavad kooli e-posti aadressid

Klassijuhatajad aitavad õpilastel meiliaadressid ja Google Drive keskkonna kasutusele võtta.

 • Google tarkvara töötab korrektselt Google Chrome veebisirvijaga.
 • Õpetajatega suhtlemisel kasutab õpilane edaspidi kooli meilikontot.
 • Õpilane kasutab kooli meilikontot turvaliselt.
  • Esimesel korral sisse logides tuleb õpilasel vahetada oma konto salasõna.
  • Salasõna tuleb meelde jätta ja kindlasse kohta kirja panna.
  • Pärast iga kasutamist tuleb kontolt välja logida.
  • Soovitus kasutada incognito režiimi.
 • Postkasti sisselogimine aadressilt gmail.com.
 • Õpilane saadab õpetajatele korrektseid e-kirju (pöördumine, sisu, lõpetus).
 • Kooli meiliga on seotud ka Google Drive keskkond ja kontoritarkvara.

Juhendeid


Soovitusi kirjalike tööde vormistamiseks

 • Tutvume Google dokumentide võimalustega kirjalike tööde koostamiseks ja jagamiseks.
 • Võimaluse korral kasutame tarkvara vaikimisi kujundust.
 • Pealkirja esimene sõna algab suure algustähega, pealkirja lõpus ei ole punkti.
 • Pealkirja ja sisu vahele jätame tühja rea.
 • Lõikude vahele jätame tühja rea või täiendava lõiguvahe.
 • Kui tööl on rohkem kui kaks lehekülge, siis nummerdame leheküljed.
 • Tühikud
  • Kahe sõna vahel on üks tühik.
  • Kirjavahemärkide ees ei ole tühikut, järel on.
  • Sulgude ja jutumärkide kasutamisel on tühikud ainult väljaspool.
  • Sidekriips seotakse ilma tühikuta sõnaga, mille juurde ta kuulub, mõttekriipsu ees ja järel on tühikud.

Juhendeid


Soovitusi esitluse koostamiseks

 • Kasutame võimalusel tarkvara vaikimisi kujundust või valmis kujundusmalle (kui eesmärk ei ole kujundamise õppimine).
 • Teksti esitame sisu alal märksõnade või fraasidena.
  • Mida vähem teksti slaidil, seda parem.
  • Rõhutame olulist paksus kirjas.
 • Kasutame sisuga seotud pilte.
  • Teiste loodud piltidele lisame viite (näiteks link pildi all).
 • Kujundus peab sisuga sobima.
  • Kui muudame kujundust, siis kasutame kuni kahte loetavat fonti (Arial, Verdana vmt).
  • Kujundus aitab sisu esile tõsta.

Juhendeid


Google Classroom

Google Classroom on hea keskkond õppetöös kasutatavate failide haldamiseks. Google Classroomi ülesande juurde loodud Google failidest on õpetajal olemas hea ülevaade. Neid faile ei pea õpilased eraldi jagama.


Google Meet

Ajapiiranguta videotunni tarkvara, mis sobib loenguvormis videotunni läbiviimiseks. Võimalik on luua videotunni link või lisada Google Classroomi videotunniga liitumise nupp.