6. klassi esimene trimester (uus)

Sissejuhatus

Õpime tundma distantsõppeks vajalikke veebikeskkondi.

Failihaldus

Ülesanne 1
Multimeedia tundides õpime kasutama arvutit. 6. klassis me loome erinevaid tekste, pilte, animatsioone, videoklippe ja lisame neile helisid. Saame teada, kuidas salvestada erinevaid meediafaile veebis kasutamiseks, e-kirjaga saatmiseks või hoopis paberile printimiseks. Kõik tekstid, pildid, animatsioonid, videoklipid ja helid salvestame arvutis erinevatesse failidesse. Selleks, et failid hiljem kergesti üles leida, paigutame failid erinevatesse kaustadesse. Iga õpilane loob täna oma kausta, kuhu ta hakkab edaspidi oma töid salvestama.

Loo kooli arvutis oma klassi kausta oma nimega kaust.
Kui aega jääb, tee oma kausta kaks alamkausta, mille nimedeks pane “Tekstid” ja “Pildid”. Sulle on abiks järgmised videoklipid:

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilane logib sisse kooli arvutisse.
+ Õpilane leiab oma klassi kausta.
+ Õpilane loob klassi kausta uue kausta.
+ Õpilane on pannud oma kausta nimeks oma nime.
+ Õpilane on loonud oma kausta kaks alamkausta: “Tekstid” ja “Pildid”.

Ülesanne 2
Salvesta kooli arvutisse pakitud failid failid-jagamiseks.zip
Paki failid lahti ja
kopeeri need sobivatesse kaustadesse: tekstid, pildid, helid ja videod.
– enne failide jaotamist tee oma kausta puuduvad alamkaustad: “Audio” ja “Video” (vajadusel ka “Tekstid” ja “Pildid”).
Lõpuks kustuta oma kaustast zip-fail.

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilase kaustas on 4 alamkausta: “Tekstid”, “Pildid”, “Audio” ja “Video”.
+ Õpilane on salvestanud oma kausta veebilehelt õige zip-faili.
+ Õpilane on zip-faili lahti pakkinud.
+ Õpilane on failid sobivatesse kaustadesse kopeerinud.
+ Õpilane on zip-faili kustutanud.

Erinevad tekstid

Ülesanne 3
Tutvu keskkonnaga Canva.com. Kujunda plakat sellest, kuidas jääda terveks ja rõõmsaks. Plakati sisu jaoks leiad materjali internetist, näiteks peaasi.ee/vaimse-tervise-vitamiinid

 1. Ava veebiaadress canva.com
 2. Vali avalehelt Poster
 3. Tutvu erinevate valmis kujundustega (Template)
 4. Vali välja üks kujundus ja kirjuta asendusteksti asemele oma tekst.
 5. Soovi korral muuda kujundust.
 6. Salvesta tulemus arvutisse.
 7. Laadi saadud fail eKooli tänase tunni ülesande juurde.

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilane on katsetanud Canva keskkonna kasutamist.
+ Õpilane on loonud plakati.
+ Õpilane on laadinud töö eKooli.

Ülesanne 4
Sul on nüüd kooli meiliaadress. Arutlege klassis, milleks seda meiliaadressi kasutada sobib. Vaheta oma meilikonto salasõna tugeva salasõna vastu, mida ainult sina tead.

Tasub teada! Kuidas valida tugev salasõna?

Ülesanne 5
Saada õpetajale e-kiri. Kirjuta, mida sa tead e-kirja saatmisest ja vormista viisakas e-kiri.
Enne kirja saatmist uuri, kuidas viisakat kirja saata: https://www.sekretar.ee/blogid/2016/03/21/keelenou-kuidas-e-kirja-korrektselt-alustada-ja-lopetada

E-kirja saatmise meelespea

 • Pane kirjale sisuga seotud pealkiri (subject)
  Teema rida ei ole viisakas tühjaks jätta
 • Kirjuta e-kirja vaid nii palju teksti, et kõik oluline saaks öeldud.
 • Jaga kirja tekst lõikudeks. Lõikude vahele jäta tühjad read.
 • Kui vastad e-kirjale, jäta eelmisest kirjast alles vajalik sisu.
 • E-kirjale vastatakse ööpäeva jooksul
 • Kustuta postkastist mittevajalikud kirjad.
 • Saada e-kiri ainult siis, kui see on vajalik.

Kui õpetaja su kirjale vastab, saada talle vastus ja lisa kirjale fail, mis on nimetatud õpetaja kirjas.

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilase saadetud kiri on õpetajale kohale jõudnud.
+ Õpilase saadetud kiri on vormistatud vastavalt näidisele.
+ Õpilane on vastanud õpetaja e-kirjale.
+ Õpilane on vormistanud vastuse vastavalt näidisele. 
+ Õpilane on lisanud õpetajale saadetud kirjale õige faili.

Ülesanne 6
1. Tutvu Google Classroom’i sisenemise juhendiga Google Classroom õpilasele.
2. Sisene kooli meiliaadressiga Google Classroom’i.
3. Täida tunni ülesanded.

Ülesanne 7 (lisaülesanne kiirematele)
Tutvu juhendiga Sobitame sõprust Google Drive keskkonnaga ja katseta Google Drive kasutamist.

 1. Ava Google Drive
 2. Loo kaust Harjutused
 3. Loo selle kausta sisse
  • Dokument
  • Arvutustabel
  • Esitlus
 4. Ava kaust Harjutused
 5. Loo kausta Harjutus sisse alamkaustad:
  • Tekstid
  • Tabelid
  • Esitlused
 6. Teisalda 3. ülesandes loodud failid sobivatesse loodud kaustadesse
 7. Kirjuta ühte loodud faili, mida täna õppisid ja jaga seda faili multimeedia õpetajaga.

Ülesanne 8
Koostame referaadi, milles teeme erinevate allikate põhjal kokkuvõtliku ülevaate ühest teemast.

Referaadi koostamise sammud

 1. Vali referaadi teema. Teemat saad hiljem vajaduse korral täpsustada.
 2. Mõtle, missugustele küsimustele vastuseid otsid. Pane küsimused kirja.
 3. Otsi küsimustele vastuseid teabekirjandusest ja internetist. Uuri raamatute sisukordi ja aineregistreid. Otsi infot internetist. Lisa järjehoidjad ja/või kirjuta välja olulised leheküljenubrid, kogu kokku soovitud allikate lingid. Mõtle, kuidas saab arvuti olla abiks materjali kogumisel ja korrastamisel. Millist tarkvara ja kuidas on mõistlik kasutada?
 4. Võrdle allikaid ja vali oma töö jaoks sobivaimad.
 5. Mõtle, millistest osadest peaks referaat koosnema. Koosta esialgne kava.
 6. Kirjuta iga osa kohta erinevate allikate põhjal kokkuvõte.
 7. Otsi pilte teema illustreerimiseks.
 8. Kirjuta valmis mustand.
 9. Kirjuta referaadile sissejuhatus, kus kirjutad lühidalt, miks sa selle teema valisid ja millistele küsimustele vastuseid otsisid.
 10. Kirjuta referaadile kokkuvõte, kus kirjutad lühidalt, kas leidsid oma küsimustele vastused ja mida huvitavat teada said.
 11. Lisa tiitelleht ja vormista referaat vastavalt kooli referaadi vormistamise juhendile.
 12. Esita töö hindamiseks vastavalt õpetajalt saadud juhistele.

Praktiline töö. Variant 1. Vormista kogutud andmete põhjal referaat vastavalt kooli referaatide vormistamise juhendile.

Praktiline töö. Variant 2. Vormista õpetajalt saadud pooleliolev referaat vastavalt kooli referaadi vormistamise juhendile.

Õpitulemused

Õpilane oskab …

 • leida arvutist vajalikud kaustad ja failid;
 • luua vajadusel arvutisse kausta ja nimetada see sobivalt;
 • aru saada, mis tüüpi failiga on tegemist (tekstidokument, pildifail, audiofail, videofail);
 • faile arvutisse ettenähtud kohta salvestada;
 • e-kirja saata;
 • e-kirjaga faili saata;
 • vormistada referaati vastavalt juhendile.

Hindamine

Hindamisel kasutatakse mitteeristavat arvestuslikku kujundavat hindamist. Kui õpilane on ülesande sooritanud, märgitakse e-kooli hinne “A” koos selgitusega, millised õpitulemused on õpilane omandanud. Kui õpitulemused ei ole omandatud, märgitakse e-kooli “MA” koos selgitusega, mida peab õpilane tegema, et ülesande eest hindeks “A” saada.