Posted in Eesti keel Õpetajale

Eesti rahvaluule andmebaas

Posted in Esitluseks klassis Kunst ja käsitöö Õpetajale Õpilasele

Lihtsate tekstiilitööde valmistamine käsitööõpetuses

Posted in Esitluseks klassis Kunst ja käsitöö Õpetajale Õpilasele

Nööbi õmblemine – videoõpetus

Posted in Esitluseks klassis Kunst ja käsitöö Õpetajale Õpilasele

Heegeldatud kett – kuidas vältida keerdu – videoõpetus

Posted in Esitluseks klassis Kunst ja käsitöö Õpetajale Õpilasele

Tutt – videoõpetus

Posted in Esitluseks klassis Kunst ja käsitöö Õpetajale Õpilasele

Tikkimine: eelpiste – videoõpetus

Posted in Esitluseks klassis Loodusõpetus Õpetajale

Eesti üldgeograafiline kaart REGIO

Posted in Kunst ja käsitöö Matemaatika Õpetajale Õpilasele

Abimaterjal kella harjutamiseks

Posted in Eesti keel Kuulamiseks Õpetajale Õpilasele

VAT muinasjutud. Astrid Lindgren. Pipi Pikksukk

Posted in Eesti keel Kuulamiseks Õpetajale Õpilasele

VAT muinasjutud. Astrid Lindgren. Bullerby lapsed

Posted in Eesti keel Kuulamiseks Õpetajale Õpilasele

VAT muinasjutud. Eesti muinasjutud II

Posted in Eesti keel Kuulamiseks Õpetajale Õpilasele

VAT muinasjutud. Aleksei Tolstoi muinasjutud

Posted in Eesti keel Kuulamiseks Õpetajale Õpilasele

VAT muinasjutud. Eesti muinasjutud

Posted in Eesti keel Esitluseks klassis Kuulamiseks Õpetajale Õpilasele

H. Chr. Anderseni muinasjutt “Vankumatu tinasõdur”

Posted in Kehaline kasvatus Õpetajale Varia

Liikumispaus tunnis

Posted in Kunst ja käsitöö Loodusõpetus Õpetajale

Loovusained – käsitöö vabas õhus

Posted in Matemaatika Õpilasele

Matemaatika harjutamiseks

Targalt internetis
Posted in Infotehnoloogia Õpetajale Varia

Targalt internetis

Posted in Esitluseks klassis Kehaline kasvatus Õpetajale Varia

Liikumispaus tunnis

Posted in Esitluseks klassis Õpetajale Varia

TeamUp – rühmade moodustamiseks

Posted in Eesti keel Õpilasele

Häälikute rühmadesse jaotamine

Posted in Esitluseks klassis Loodusõpetus Matemaatika

Termomeeter

Posted in Esitluseks klassis Matemaatika

Arvu järkude näitlikustamiseks

Posted in Inglise keel Loodusõpetus Õpilasele

Loodusõpetuse nuputamisülesanded

Posted in Inglise keel Matemaatika Õpetajale Õpilasele

Nuputamisülesanded matemaatikas

Posted in Esitluseks klassis Inglise keel Kunst ja käsitöö Õpilasele

Joonistamiseks eeskuju järgi

Posted in Esitluseks klassis Inglise keel Kuulamiseks Õpilasele

Ingliskeelsete laulude õppimiseks

Posted in Loodusõpetus Õpilasele

Ilmakaarte õppimiseks

Posted in Matemaatika Õpilasele

Mõõtühikute õppimine

Posted in Loodusõpetus Õpilasele

Veeringluse järjestamisülesanne

Posted in Matemaatika Õpilasele

Matemaatika reeglite kordamine

Posted in Loodusõpetus Õpilasele

Puuliikide tundmaõppimiseks

Progetiiger
Posted in Infotehnoloogia Õpetajale Varia

Progetiigri veebisait