6. klassi multimeedia

1. trimester. Failihaldus ja erinevate tekstide loomine

Esimese trimestri ülesanded ja õppematerjalid.

2. trimester. Tekstid, fotod ja illustratsioonid

  • Erinevate tekstide loomine ja kujundamine lähtudes tekstide erinevast otstarbest (küljendus, kirjatüübi valimine, tärgi-, sõna-, ja reavahe, loetavus, tekst kui pilt)
  • Fotod ja illustratsioonid, 2D piltide loomine, kompositsioon ja kontrastid, variatsioonid piltidest
  • Tekstidokumendi ja esitluse ettevalmistus printimiseks ja e-kirjaga saatmiseks

Teise trimestri ülesanded ja õppematerjalid.

3. trimester. Graafika, audio, animatsioon

  • Esitluse täiendamine helide ja animatsiooniga (tegelaste kujundamine, helisalvestus, töötlus, taustahelide tekitamine ja nende otsimine veebist)
  • Stop-motion animatsiooni loomine (stsenaarium, pildid, helid, montaaž, avaldamine)
  • Kokkuvõte õpitust

Kolmanda trimestri ülesanded ja õppematerjalid (VANA versioon, sobib arvutiklassis kasutamiseks).

Distantsõppe teema: Veebis joonistamine ja animatsioonide loomine

Distantsõppe teema: 3D mudelite loomine veebis.
Uuri 3D töövõtteid.
Sisene keskkonda www.tinkercad.com/joinclass õpetajalt saadud koodiga